Klik voor groter object                                                                                                                                                                                                       


Download pagina voor OpenCPN informatie


Om de bonodigde informatie goed in OpenCPN te kunnen laten zien, kun je hier de bestanden downloaden. Naast de software van OpenCPN, heb je ook de add-in OpenCPN-Draw nodig. Deze valt vanaf de OpenCPN website te downloaden.

De link is: https://opencpn.org/

Vergeet niet om de inhoud van het symbolen bestand te kopieren in de UserIcon map van OpenCPN, als ook de disclaimer te lezen.

Om onderstaande bestanden permanenet in OpenCPN te kunnen blijven gebruiken, dienen deze bestanden in de 'Layers'-map van resp OpenCPN en OpenCPN-Draw te worden gecopieerd. Wil je de bestanden 'slechts' tijdelijk gebruiken, dan kun je ze op ieder willekeurige plek bewaren, maar moet je ze iedere keer voor het gebruik, opnieuw laden in OpenCPN.

Mocht je de namen op de kaart te druk vinden, dan dien je (per object-type) eenmalig de namen uit te zetten, nadat je de info hebt geladen. Na herstarten (zonder opnieuw te hoeven laden) zullen de namen niet meer zichtbaar worden.

De boeien bestanden zijn van :    15 april 2021
De overige bestanden zijn van :    4 mei 2021


           OpenCPN data                                                  OpenCPN-Draw data                                                                        Disclaimer
                                                                                                                                       
                                    
                                    
                                   Boeien informatie
                                    
                                                                       Benodigde Symbolen
                                    

 


Een eventuele vrijwillige bijdrage in de onkosten, zal zeer op prijs worden gesteld. Copyright @2017-2021 - Barkas-Design